ניכיון שקים

ניכיון שיקים מסחריים הוא שירות נוסף אותו חברת עידנים פתרונות כלכליים מעניקה ללקוחותיה..

מהות השירות ,הפיכת הממסרים הדחויים המתקבלים ע"י החברה לכספים נזילים באופן מידי.

אנו ערוכים לבצע את השירות הנ"ל, הן ע"י העברות בנקאיות, תשלום מזומן בבית העסק או מתן המחאות לפירעון מיידי

מטרת שירות זה נועד לשפר ולייעל  את תזרים המזומנים של החברה ,ע"י הפיכתו  לחיובי, לאור הקדמת תשלומים עתידיים.

כספים אלה מהווים את החמצן של החברה בכל הקשור להון החוזר ,דבר המסייע  לרכישת מלאים נוספים , תשלומים שוטפים לספקים, תשלום משכורות לעובדים הקבועים ולקבלני משנה שונים.

פעילות של ניכיון שקים במסלולים חוץ בנקאיים יאפשרו לחברות ולעצמאיים לבנות נכון את האשראי הבנקאי ,בעיקר למטרות ארוכות טווח לצורכי השקעה בנכסים ושיפורים במושכר.

יתרונות נוספים בשירות ניכיון שיקים מסחריים

**נזילות וגמישות  בתזרים המזומנים. .

**חיסכון ניכר בתשלום עמלות עקיפות כגון, **עמלת הקצאת אשראי, ריביות חריגות, עמלות שוטפות בגין ניצול מסגרות..

**שליטה מלאה ברווחיות ובמקורות הכספיים…

**הגדלת הפעילות העסקית ללא הגדלת הביטחונות הנדרשים ע"י הבנק.

**מרווח תמרון מול ספקי החברה .

תנאים לקבלת אישור עקרוני לניכיון שיקים מסחריים בחברתנו

  • חשבון הבנק של בעל השיק אינו מוגבל/היה מוגבל ב -3 שנים האחרונות.
  • וותק של שנת פעילות מלאה.
  • חיווי אשראי מלשכות האשראי נמצא תקין.
  • אימות העסקה מול מושך השיק.

חברתנו בעלת רישיון למתן אשראי ממשרד האוצר ואנו עומדים בכל התקנים והאישורים לספק שירות יעיל זה.

** אצלנו ניכיון השקים נעשה במלואו, ללא מקדמי בטחון ,כפי שנוהגים בבנקים.

**תשלומי ריבית ועמלות מהנמוכות בשוק, בהתחייבות.

**אישור תוך שעה מעת קבלת השיק הדחוי.

השירותים שלנו

אשראי לעסקים

גיוס אשראי כנגד שעבוד נכס

מימון יבוא

ניכיון שקים

פקטורינג

מימון ציוד

הלוואות בערבות מדינה​

צור קשר

ונחזור אליך בהקדם האפשרי