מימון ציוד

הצורך במימון לרכישת ציוד חדש ויקר ,מהווה מחסום לצמיחת עסקים וחברות, שברוב המקרים כסף זה אינו נמצא במקורות המימון השונים של החברה.

רכישת ציוד כחלק מפעולות של התרחבות והגדלת כוח היצור והמכירה או כניסה לתתי ענפים חדשים, פירושה הערכות פיננסית מתאימה, שלא תמיד נלקחה בחשבון בשלב היווסדותה של החברה.

חסם זה  משליך גם על יבואני הציוד הכבד, שעשויים להתקשות להשלים את עסקאות הרכש  ובמקרים מסוימים  נדרשים היבואנים לשמש כזרועה מימונית  דבר המשפיע במישרין על עלות העסקה.

מהי הלוואת מימון ציוד?

כדי לממן רכישת ציוד חדש ויקר, פונות בדרכ החברות  לערוצים הבנקאיים השונים  בבקשות האשראי השונות , במקרים רבים ושכיחים עשויות בקשות אלו  להיענות בשלילה ,היות ולרוב הדבר מותנה בהגדלת האובליגו המאושר והעמדת בטוחות שכנגד.

 בנוסף לאמור לעייל, לרוב גם אם מאושרת בקשת הרכישה באופן חלקי לא ניתן מענה מקצועי לאורך חיי ההלוואה , אחוזי המימון הנדרשים והריבית האפקטיבית שתהפוך ליקרה ככל ובקשת ההלוואה תעשה בסמוך לרכישה.

מהסיבות הללו, פיתחנו בשנים האחרונות ערוץ מימוני נוסף למטרות הנ"ל.

מדובר בהלוואה שניתנת לרכישת כל ציוד שנשאר בבית העסק ומשמש אותו במשך שנים. הלוואות אלו הינן ייעודיות ומותנות  בדר"כ  בשעבוד המימון הנרכש .

רק אצלנו תקבלו פתרונות של הלוואת מימון ציוד תעשייתי מחוץ לאובליגו הבנקאי ,  ללא הזרמת הון עצמי, בתהליך מהיר ובתנאים מצוינים אשר תאפשר הן את צמיחת והן את התפתחותו והכל  ללא פגיעה בפעילות השוטפת. נאפשר פריסת תשלומים בצורה נוחה לאורך מס' שנים בכפוף לחיתום יעיל מהיר ופשוט.

השירותים שלנו

אשראי לעסקים

גיוס אשראי כנגד שעבוד נכס

מימון יבוא

ניכיון שקים

פקטורינג

מימון ציוד

הלוואות בערבות מדינה​

צור קשר

ונחזור אליך בהקדם האפשרי