הלוואות בערבות מדינה

עסקים וחברות  מבקשים  בדרכ בעת תחילת דרכם העסקית  הלוואות שונות תחת הקטגוריה "הלוואת בערבות המדינה ".

סוגי קרנות המימון הקיימים הם:

1.קרנות מימון ממשלתיות – אלו קרנות אשר ממומנות בחלקם  מתקציב המדינה ומיועדות לעסקים.

2.קרנות מימון פילנתרופיות: מדובר בקרנות תורמים המגדירות ענפים שונים, אזורים גאוגרפים ופרופילים שונים של יזמים כקהלי יעד מועדפים

גובה ההלוואה שניתן לקבל מהקרנות תלויה בשני דברים:

 הצורך של הלווה  -הקרנות יבדקו את הסיבה לבקשת ההלוואה, היסטוריה של בעלי המניות, עבר בנקאי, חיווי אשראי, הענף והוותק בו עוסקים בעלי המניות , הרקע האישי והניהולי של הפונים  לרבות  השיפור העסקי /הגידול במחזורים ובהכנסות  הנובע ממתן האשראי , לכן יש להעזר בכל בקשה בתחזית הכנסות

2.אופי הקרן –

חברתנו מתמחה בפניות לקרנות סקטוריאליות. הבנת העסק ותחומי הפעילות, לצד הכרת מדיניות הקרנות השונות סייעה לנו לאורך כל השנים להגיע לתוצאות מעולות באחוזי ההצלחה .

תנאי זכאות לקבלת ההלוואה:

א. מחזור שנתי עד 100 מיליון שח.

ב. לא ניתן לאשר ממספר קרנות במקביל יתרה מכך כל עוד ההלוואה שהתקבלה לא נפרעה במלואה, הקרן תיצור התניה שהעמדת האשראי מותנת בפירעונו של האשראי הוותיק.

 ג. קבלת אישור אחרי בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, הבנק הנבחר ו נציג הציבור בוועדת אשראי.

השירותים שלנו

אשראי לעסקים

גיוס אשראי כנגד שעבוד נכס

מימון יבוא

ניכיון שקים

פקטורינג

מימון ציוד

הלוואות בערבות מדינה​

צור קשר

ונחזור אליך בהקדם האפשרי